VIŠAK

 „I pitaju te koliko da udjeljuju. Reci višak!“

2- 219

Ljudi su pitali Božjeg poslanika koliko trebaju da udjeljuju drugima, to jest onima koji su u potrebi i nekakvoj nevolji. Poslaniku je rečeno da kaže da udjeljuju Višak. Što je to višak? U skladu sa ovim nebeskim riječima Višak je obaveza davanja. Višak je svojevrsni Božji porez na dobitak. Dakle,  Bog čovjeku daje pravo da zadrži ono što mu je dovoljno, razumski dovoljno, a ono što je preko dovoljnog čovjek treba da udijeli onima koji su u potrebi, istinskoj stvarnoj potrebi. Dovoljno nije uvijek isto, ono se mijenja u skladu sa postojećom situacijom. Život i životna situacija u društvu i u svijetu određuju veličinu dovoljnog. Znamo riječi Ivana Krstitelja koji je na pitanje što trebaju da čine odgovorio da trebaju kruh svoj podijeliti sa gladnima, da ako netko ima dvije haljine da da jednu onome koji nema, isto i sa obućom. Dakle, situacija određuje dovoljnost. Gdje počinje a gdje završava granica onih koji su „vlasnici“ Viška? U selu, kvartu, gradu, državi ili svijetu? Bog se obratio ljudima, dakle, obaveze udjeljivanja Viška se odnosi na sve ljude, na cijelu planetu. Tko je vlasnik Viška? Onaj koji ga ima ili onaj kome pripada? Onaj koji ga ima nije vlasnik Viška, onaj koji je u potrebi je vlasnik Viška. To je Božji porez, i oni koji su ostvarili Višak dužni su ga udijeliti potrebitim. Neki ga udijele, neki ga potroše, a neki udijele licemjerni dio. Što su učinili oni koji su potrošili Božji porez, to jest, Višak? Oni su potrošili ono što pripada potrebitima, onima koji su u nevolji. Oni su svojim činom produbili nevolju i patnje onih kojima su bili dužni dati. Oni su utajivači Božjeg poreza. Ako ne dajem lijek bolesniku, a dužan sam ga davati, što ja to činim? E to isto čine oni koji ne udjeljuju Višak. I u skladu sa tim bit će im suđeno. Iza svakog bogatstva stoji zločin. A iza svakog bogatog, onog koji sebe naziva muslimanom, stoji još i licemjerje koje je gore od nevjerništva ili idolopoklonstva.  Učenjaci koji sebe nazivaju islamskim, su dopustili zadržavanje Viška i time mnoge one koji sebe nazivaju muslimanima odveli u licemjerstvo i još su bogatstvo nastalo na zadržavanju Viška proglasili poželjnim, i time mnoge uputili pogrešnim putem koji vodi znamo kuda.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •