Velika bludnica

                                                                   Velika Bludnica

Prije nekog vremena papa Franjo je u javnosti izjavio da je Crkva supruga Kristova pa me to navelo da posegnem za jednim dijelom jednog dijaloga koji se baš odnosi na ove papine riječi. Papa kaže da je Crkva supruga Krista kralja, a to znači da on proglašava Crkvu kraljevom suprugom, to jest, kraljicom. Ona sebe proglašava kraljicom, budućom kraljicom, jer Krist kralj se o njoj još nije očitovao. A jedna takva koja sebe proglašava kraljicom  je spomenuta u Otkrivenju. Tamo se ta samoproglašena kraljica naziva Velikom bludnicom. Sličnost opisa je toliko zapanjujuća da se ne može uopće doći u zabludu o čemu se radi. Ali da se malo podsjetimo tih stvari navest ću spomenuti dijalog da se uvjerimo je li istina ili je laž. Dijalog:

– Gospodine, zar postoji još uvijek ta Velika bludnica?

– Naravno da postoji, ali ju je Gospodin osudio i prije nego što je nastala, da pokaže svoju veličinu. Znam, ne treba da pitaš, zanima te što se krije pod tim nazivom. To je jednostavno, treba samo da analiziraš  tekstove u Otkrivenju koji govore o njoj i potražiš nešto slično ili isto u ovome svijetu i otkrit ćeš što se krije pod  tim nazivom.  No, kako ti je radoznalost velika provest ću te kroz te tekstove. Ovako stoji zapisano:

«Potom jedan od sedam anđela

koji su držali sedam čaša dođe k meni

i reče  : »Dođi da ti pokažem sud nad

velikom Bludnicom koja sjedi na mnogim

vodama, s kojom su blud provodili kraljevi

zemlje i koja je napojila stanovnike zemlje

vinom svog bluda.»

«Žena je bila obučena u grimiz i skrlet

i nakićena zlatom i dragim kamenjem s

biserima. U ruci je držala «zlatnu čašu»

punu odurnosti i nečistoće svog bluda. Na

njezinu je čelu bilo napisano ime – tajna

Veliki Babilon, majka bludnica i odurnosti

zemaljskih.»

«Vode što si ih vidio – proslijedi mi

anđeo gdje sjedi Bludnica, to su puci i mnoštva, narodi i jezici.»

«A žena koju si vidio jest Veliki grad

koji kraljuje nad kraljevima zemlje.»

«Poslije toga opazih nekog drugog

anđela gdje silazi s neba. Imao je veliku moć

 i zemlja se rasvijetli od njegova

sjaja. On povika jakim glasom: «Pade,

pade Veliki Babilon i postade, boravištem

demona i skloništem svih nečistih duhova,

skloništem svih nečistih ptica, skloništem svih

nečistih i odurnih životinja, jer su

svi narodi pili od vina srdžbe; vina

njezina bluda, jer su kraljevi zemlje s njom

provodili blud, i jer su se zemaljski

trgovci obogatili njezinom pretjeranom

raskoši!»

Uto čuh drugi glas s neba gdje govori:

«Izađite iz nje moj narode, da ne postanete

 sudionicima njezinih grijeha i da ne dijelite

 njezinih zala: Ti njezini grijesi su doprli do neba

 i Bog se sjetio njezinih opačina. Platite joj kao što je ona plaćala.

Vratite joj dvostruko prema njezinim djelima.

U čašu u koju je lijevala ulijte joj dvostruko!

Koliko se hvalisala sjajem i uživanjem, toliko

joj zadajte muke i tuge! Sjedim k’o kraljica-

govori ona u svom srcu – nisam udovica

i nikad neću okusiti tuge. Eto zato

će je u jednom jedinom danu zadesiti

zla: kuga, tuga i glad. Ona će izgorjeti

u vatri, jer je moćan Gospodin Bog

koji je osudi.»

«Jao, jao, veliki grade obučeni u lan,

grimiz i skelet, nakićeni zlatom i drugim

kamenjem s biserima, jer je u jednom času

propalo toliko bogatstvo.»

«Poslije toga čuh nešto kao glasno

pjevanje golemog mnoštva gdje u nebu

viče: «Aleluja! Spasenje slava i moć

pripadaju našem Bogu jer su istiniti i pravedni

njegovi sudovi! Jer je osudio veliku Bludnicu,

koja pokvari zemlju svojim bludom i na njoj

osvetio krv svojih sluga!»

Žena, Velika Bludnica ili Veliki Babilon su nazivi u Otkrivenju kojim se naziva nešto što je Gospodin osudio na propast jer su djela njezina uvelike prekoračila sve granice. Mora se na osnovu postojećih opisa doći do identifikacije Velike Bludnice. Mnogi to već i znaju, no ipak treba da se obavi vjerodostojna identifikacija koja će biti potvrda njihovih pretpostavki.

Otkrivenje kaže da velika Bludnica sjedi na mnogim vodama a te su vode simbolično značenje za mnoštvo naroda i jezika. Dakle, velika Bludnica nije državna tvorevina,  niti tvorevina nekog naroda. Ona pokriva mnoge narode, odnosno, prostire se nad mnoštvom naroda i jezika. Velika Bludnica je obučena u grimiz i skrlet, nakićena zlatom i dragim kamenjem i u ruci drži «zlatnu čašu». Ona je jako bogata, njezina raskoš je neprocjenjiva. Kaže se da su se zemaljski trgovci obogatili njezinom pretjeranom raskoši. Ona je uz to i veliki poduzetnik koja je svojim raskošnim prohtjevima obogatila raznorazne zemaljske poduzetnike. Ona se dalje identificira kao veliki grad koji kraljuje nad kraljevima zemaljskim. I oni su sami otkrili da je to Rim, to znači da se njezino glavno sjedište nalazi u Rimu i da je ona bila čak nad kraljevima zemaljskim. Znači da je imala moć postavljati kraljeve, ili u najmanju ruku da je djelovala u skladu sa svojim i kraljevim interesom. Ona je sama, ali i zajedno sa kraljevima zemaljskim provodila blud i «napajala stanovnike zemlje vinom svog bluda». Ona je navodila stanovnike zemlje na blud. Oni ( u biblijskim objašnjenjima ) sami kažu: «Iznevjeriše se, doslovno bludu se odadoše. Nevjera Jahvi često se u Bibliji naziva preljubom.» Oni sami kažu: «Izrael se odao idolopoklonstvu, drugim bogovima što u biblijskom rječniku znači preljub i  bludništvo koje se doista u poganskim svetištima i provodilo (Sveta prostitucija)»:

Oni kažu: «Velika Bludnica jest Babilon. Stari Babilon slika Rima, bio je centar idolopoklonstva koje se u Starom zavjetu naziva bludništvom»

Dakle, nevjera Gospodinu, u velikoj mjeri idolopoklonstvo, jest blud o kome je u Otkrivenju riječ. Velika Bludnica je navodila narode da služe njoj i kraljevima zemaljskim a ne Gospodinu. Ona je nagonila ljude da grle, ljube i kleče pred djelima svojih ruku.

«Sjedim kao kraljica, govori ona u svom srcu», ona se dakle osjeća kao nešto najveće na cijeloj planeti, uspoređuje sebe sa kraljicom, ne toliko javno koliko to misli u svom srcu. Stoji i to: «I Bog se sjetio njezinih opačina», to znači da ona sada i nije toliko u zlu u kojem je bila prije, jer riječ «sjetio se» govori da je prije počinila velika zla zbog kojih će biti kažnjena. I ako ti još kažem da se Rim nalazi u Europi, da li onda možeš pretpostaviti  što je to Velika Bludnica?

– Gospodine, ja osjećam da mogu da pretpostavim o čemu je riječ ali moje biće se opire da iznesem taj zaključak.

– Naravno, normalno je da se opire jer je to usađeno od malena u tebe tako da to sada usprkos svega stoji kao dio tebe. Tvoje biće ne čini ništa drugo nego štiti sebe i dijelove svoje. Kako je se ono umetnulo u tebe i prikazalo se, i prikazuje kao važan dio tebe, tako će i tvoje biće reagirati kao udar na sebe sama. Velika Bludnica mi i ne predstavlja nikakav problem nego baš ta zakonitost ljudskog bića. To znači da će mnogi ljudi koji prihvaćaju nju kao dio sebe reagirati tako da će štititi nju baš kao da štite sebe. A to je put koji ih vodi u propast. Sam glas sa neba kaže: «Izađite iz nje moj narode, da ne postanete sudionicima njezinih grijeha i da ne dijelite njezinih zala! Jer su njezini grijesi doprli do neba!“  Sam glas je također pun svjesnosti o tome da im prijeti velika opasnost ako se svrstaju  na njezinu stranu. Gospodin ih putem svojih slugu poziva da «izađu iz nje» jer ako ostanu s njom otići će zajedno s njom u propast. Jer će postati sudionicima njezina grijeha, koje je počinila. Čovjek mora taj umetnuti dio sebe otrgnuti od sebe i time izvesti svoje vlastito spasenje.

Ta zakonitost te sprječava da mi odgovoriš na postavljeno pitanje jer ukoliko mi iskreno odgovoriš onda osuđuješ nju, a tim i  sebe sama, a to ti je uistinu jako teško. No, život trenutno nije lak a samim tim i taj problem je samo jedan problem. Tko «ne izađe» iz nje odlazi zajedno s njom, a tko «izađe» iz nje spašava sebe. I to je zakonitost jednaka toj postojećoj.

Da li su ti sada jasni razlozi zbog kojih će, kako je to prorekao Nostradamus, doći do progona katoličke crkve širom Europe. Zašto će Rim progutati plamen, zašto dolazi do kraja papinstvu i zašto će Španjolska, Italija i Francuska stradati?

– Gospodine sada mi više ništa nije jasno jer je toliko novog i nevjerojatnog došlo do mene tako da u meni vlada  čitava zbrka. Te da bi mi bilo jasno, treba mi ipak malo vremena.

– Ja ću ti dati odgovor, a dat ću ti poslije i dovoljno vremena da urediš ono što treba da urediš. Naime, ta velika Bludnica je u stvari Rimokatolička crkva i njezino sjedište u Rimu, odnosno Vatikan. Ti znaš da Vatikanu dolazi kraj i propast, to dolazi zbog toga što će on odgovarati za svoje grijehe i ti grijesi će ga uništiti, nitko drugi. Gospodin je odlučio uništiti ga u vatri i nitko, kažem nitko, to ne može spriječiti. Vatikan i Rimokatolička crkva su ti što «sjede» nad mnoštvom naroda. Vatikan i Rimokatolička crkva su provodili «blud» sa kraljevima zemaljskim. Vatikan je bio taj koji je bio nad kraljevima zemaljskim. Vatikan i Rimokatolička crkva su ti koji su obučeni u grimiz i skrlet, nakićeni zlatom i dragim kamenjem. Oni su ti koji drže zlatnu čašu. Oni su ti čijim su se raskošem obogatili trgovci svijeta. Oni su ti koji su navodili stanovništvo da se klanja djelima ¸ruku svojih. Oni su ti koji su stanovnike zemlje tjerali da oni služe njima i kraljevima njihovim a ne Gospodinu. Vatikan i Rimokatolička crkva su ti koji su ogrezli u krv svjedoka istine. Rimokatolička Crkva je ta koja u analizi Otkrivenja sebe uspoređuje sa kraljicom i time odaje želje srca svog. Ona kaže: «Crkva je Kristova zaručnica. Dok Bludnica ide nekud, Crkva obučena u bjelinu ide na svadbu.»

Isto kaže «Crkva  je čista zaručnica Kristova određena za svadbu sa janjetom.» Dalje kaže: «Crkva – zaručnica u očitoj opreci sa Babilonom-Bludnica.» Ovo su riječi koje se nalaze u sklopu katoličke Biblije, točnije u objašnjenju samog Otkrivenja. Njihove riječi o sebi su potpuno iste sa riječima velike Bludnice o sebi. Potpuno iste i to će biti i jedan od dokaza na sudu.

Krist je, odnosno Janje iz Otkrivenja je Kralj, a Crkva sama sebe postavlja za kraljevu zaručnicu, odnosno za kraljicu. Ona time misli da neće nikada okusiti tuge niti će biti udovica. Gospodin se «sjetio» opačina i grijeha Rimokatoličke crkve i Vatikana. Gospodin poziva «svoj narod» da «izađe iz nje» jer ju je on osudio na propast. Nju će progutati plamen i dim koji će se viti nad Rimom i bit će vidljiv nadaleko. Otkrivenje ovako kaže: «Eto, zato će je u jednom jedinom danu zadesiti zla: kuga, tuga i glad. Ona će izgorjeti u vatri jer je moćan Gospodin Bog koji ju osudi!»

Vojsku koja će se sabrati u međurječju i koja po Otkrivenju broji dvjesto miliona vojnika podignut će Gospodin i izvršiti će osudu nad velikom  Bludnicom i nad onim koji ne budu htjeli izaći iz nje. Peter, jedan od tumača Nostradamusa u svojoj knjizi nam kaže «Novi kralj»  i njegov dolazak sije kob Katoličke Crkve  cijelom Europom». „Novi kralj“ jest janje iz Otkrivenja, odnosno Krist, on će sijati kob Katoličke crkve cijelom Europom. To je izvršenje osude nad velikom Bludnicom. To znači da će velika Bludnica i zvijer koja se nalazi u Europi također povesti rat protiv Kralja. Otkrivenje kaže: «Ovi će ratovati protiv Janjeta ali će ih Janje zajedno sa svojim pozvanim, izabranim i vjernima pobijediti jer je ono Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.» (Otk. 17,14).

Taj rat je upravo taj rat koji se treba odviti na području Europe s jedne strane «Janje» i odabrani a s druge strane velika Bludnica, odnosno Rimokatolička crkva i zvijer koju neću još da identificiram. Otkrivenje kaže da će janje pobijediti, a to znači da će doći  do kraja Rimokatoličke crkve, Vatikana kao i zvijeri. Sam Nostradamus to govori. Tumač kaže: „Očito se odnosi na kraj Vatikana i smrt posljednjeg pape, koja se datira u vrijeme nedugo nakon kraja ovog stoljeća. Kapetan broda, koji je zarobljen i bačen u podzemlje, nameće identifikaciju s papom. Povrh toga čini se da će Vatikan i tvrđava Anđela biti zapaljeni malo prije nego što velika poplava provali u grad.“.

Kraj Vatikana i Rimokatoličke crkve je neupitan, no samo je upitno koliko će ljudskih života povesti sa sobom.

Tumač dalje tumači jedno Nostradamusovo proročanstvo čiji dio kaže: „Crkva prvo raste zatim uništena pada kao i oni koji neće htjeti čuti.“

Ovo ti jasno kaže da će Crkva povući sa sobom one koji ne budu htjeli čuti riječi koje im je Gospodin uputio, odnosno da „izađu iz nje“.

Nostradamus kaže:

„Italski narod i španjolski bez kneza

Lakoumljem svojim zaveden će biti

Smrt će harati dvama poluotocima

Na svakom raskrižju njihova krv će liti.“

                                                                                                                             (III 68)

Tumač objašnjava: „Nostardamus oslikava mučne posljedice sukoba koji se nastavlja širiti Europom. Još jednom on želi svojim sunarodnjacima naglasiti da su Europejci uglavnom sami krivi za svoju sudbinu. Više mudrosti u pravo vrijeme još uvijek bi moglo sprječiti mnogo od onoga što on predviđa.“

Dakle Španjolci i Talijani kao katolički narodi moraju da shvate da sami mogu sebe da odvedu u propast ukoliko ne poslušaju ono što im se kaže.

Nostradamus kaže:

„Oko moćnog okupljaju se grada

Postrojbe u svakom selu ukonačene

U ime Rima Pariz strada

Vidi svoje mostove opustošene.“

                                                                                                                                             (IV 30)

Tumač objašnjava: „Pariz opkoljen sa tri strane, postaje neizbježno slijediti cilj napadača. Oni ga smatraju svojom krajnjom nagradom. Francuzi su naravno odlučni na krajnji otpor, a na mostovima preko Sene vode se teške borbe, dok neki od branitelja pokušavaju simboličku posljednju obranu na Ile de la Cite»

Nostradamus jasno stavlja do znanja da će Pariz, a to znači i Francuzi stradati zbog Rima, odnosno zbog Velike Bludnice. No, moje je i da se borim da ne bude tako jer ako se bude slušalo neće se proliti niti jedna kap krvi. Kao prvo mora se svakom čovjeku objasniti što i zbog čega će doći do toga što treba da dođe. Kažem, svakom čovjeku, a to znači i svakom svećeniku koji služi u Katoličkoj Crkvi. Rimokatolička Crkva je jedna organizacija, jedan sistem koji stoluje u Rimu, odnosno Vatikanu, i  ne samo Rimokatolička crkva, nego svaka, ama baš svaka crkva kao sistem nestat će, odnosno bit će preuređena u pravu i jedinu svrhu služenja Gospodinu a ne organizacijama i sistemima.

– Recite mi Gospodine kako su to oni provodili blud i uvodili narod u idolopoklonstvo?

-Kad si bio mali ti si morao zajedno sa svojom obitelji da klekneš na pod kada je ulazio rimokatolički svećenik u kuću da je blagoslovi. Jedan od njegovih pomoćnika nosio je drveni križ načinje rukom tesarevom na kojoj je bio razapeti čovjek od metala koga su načinile vješte ruke livca. Taj poslušnik je davao vama to i vi ste odreda klečali na koljenima, ljubili djelo ruku čovječjih. Vi ste ljubili idol i klečali pred njim.

– Ali Gospodine….

– Ništa «Ali Gospodine», nisam raspoložen da čujem niti jedno obrazloženje kojim ćeš da opravdaš taj čin. Taj čin je blud i bludništvo u odnosu na Gospodina i ta tvoja objašnjenja kao i njihova su riječi koje vam prijete uništenjem.  A ta objašnjenja koja samo tvoje biće izbacuje da zaštiti taj «dio sebe» su nerealna. Mnoge crkve su pune oltara, kipova, slika , svetih voda i drugih sličnih rukotvorina. Svaka, ama baš svaka crkva će biti očišćena od tih rukotvorina, djela ruku ljudskih.  I sa svake crkvene zgrade biti će skinut križ kao simbol kršćanstva.

– Gospodine čini mi se da će mirni put uistinu propasti i da će se morati odigrati sveti rat. Osjećam da te vaše zapovjedi kada budete jasno zatražili njihovo izvršenje neće biti izvršene.

– Te možda neće biti izvršene ali zato druge hoće. Ljut mogu da budem, ali ljutnju ne mogu dugo održati, brzo splasne. Ja na njih svećenike, sluge koje su mi navodno obećane, ne mogu da budem ljut. Razljutim se u momentima kada uočim njihovu nebrigu prema ljudima u svojim župama. A ta me ljutnja prođe kada se sjetim da su i oni kao jako mladi dječaci preuzimani u sjemeništa i tamo se u njih usađivao duh koji se u njima sada nalazi. Zabranjena im je ženidba, a i udaja, radi mišljenja da tako bolje služe Gospodinu. Koje li zablude. Oni su uzeti i prije nego što su shvatili uistinu što život predstavlja, pa Gospodin je stvorio čovjeka i ženu da žive zajedno i da podižu svoje potomke a ne da im nekakav zakon zabranjuje čin ženidbe i udaje. Kada sve to saberem u meni se javi sažaljenje jer su i oni sami žrtve tog sistema. Njihova organizacija jeste ta koja im je usadila to da su na pravom putu i da je njihova nagrada za to velika. Zamislite ženu koja se zbog neke svoje umišljenosti osjeća kao kraljeva zaručnica iako Kralj još nije ništa rekao. Kada joj se obznani da od toga nema niša, nego da će još biti bačena van, njena reakcija je opasna. Povrijeđena zaručnica, umišljena kraljica tražit će osvetu i načine da sruši druge sa sobom. I oni će tako govoriti o velikom islamu, o povampirenom komunizmu, o antikristu i sve će fore koristiti da bi sa sebe skrenuli osudu. Ali će uzalud na to dah rasipati.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •