Umetanje programa

Ovako piše u Bibliji. Bog će svoje zakone staviti u ljudska srca. Kada Bog stavi svoje zakone u ljudska srca ti ljudi će živjeti u skladu sa tim zakonima. To ljudsko srce je jedna psihička instanca koja se zove PNS. To je skraćenica od pogled na svijet.

Svako ljudsko biće ima tu instancu, i svako ljudsko biće ima ispunjenu tu instancu jer ne može funkcionirati ako je “prazna”. Bio bi kao malo dijete. Svaka stvar i svaka pojava i svako spoznano postojanje ima svoje mjesto u tom PNS-u, i većina njih ima viđenje onoga u kome se nalazi. I tu vlada jedan haos, ne u pojedincu, ne toliko, nego vlada haos u ljudskom kolektivu. I sav haos koji se manifestuje u vanjskom fizičkom svijetu jest posljedica tog haosa u ljudskim PNS-ima. Zato Bog najavljuje da će On “svoj zakon” instalirati u ljudska srca, to jest u PNS. “Svoj zakon” je u biti program koji je načinjen u skladu sa Čovjekovim bitkom. U Čovjekovom bitku, u tom Čovjekovom kamenu temeljcu je sadržan Božji zakon i do njega se može doći i bez ičije pomoći. I u Kuranu stoji zapisano da su ajeti u srcima onih kojima je Razum dat. To srce je psihička instanca PNS i ona je ono u što se instalira program. Brzo ćete vi to naučiti.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •