UGONJENJE

                  

U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti- pravi put

se jasno razlikuje od zablude.

2/256

Ljudima se jasno zabranjuje sila i nasilje, i samim tim se zabranjuje nasilno ugonjenje ljudi u tor vjere. Zašto se to zabranjuje? Bog je ljudima dao potpunu slobodu i tu slobodu nitko ne smije oduzeti. Sila je u većini slučajeva neprijatelj slobode i zato se primjena sile u ovom slučaju zabranjuje. Gledano sa druge strane može se reći da se silom ne može ljude nagoniti u vjeru jer se vjera može prihvatiti samo slobodnom voljom onog koga se poziva u vjeru. Sila i nasilje izazivaju strah, guše slobodu i udaljavaju od vjere one koje se nagoni u vjeru. Sila ne stvara vjernike, sila i nasilje kao i strah stvaraju licemjerstvo. Zato nije dopušteno silom ugoniti u vjeru. Pravi put se jasno razlikuje od zablude, od puta zablude. A glavna karakteristika zablude je sila i nasilno ugonjenje u vjeru ili neku drugu vrstu puta. Nije samo zabranjeno silom ugoniti u vjeru, nego je zabranjeno i silom držati u vjeri. Rečeno je da će svaki čovjek položiti Bogu račun za svoj život. A da bi čovjek mogao položiti račun on mora biti slobodan. Čovjek mora biti slobodan i  svaki atak na njegovu slobodu je atak na Božju volju i na samu istinu. Oni koji su na pravom putu ne koriste nikakvu silu, sila je mila onima koji su skrenuli sa pravog puta u zabludu, ona je mila onima koji su zalutali kao i licemjerima. I ti koji su zalutali uz pomoć sile drže ljude u zalutalosti, ne u vjeri jer da su u vjeri ne bi se koristili silom. Sila je jasan pokazatelj zalutalosti. Sila je produkt nedovoljne razvijenosti ljudskog bića, sila je produkt neznanja koje su uz pomoć baš te sile  neda poraziti. Sila stvara maglu na pravom putu koja pospješuje mogućnost da se zaluta. Sila priječi jasno viđenje pravog puta koji se može vidjeti samo razumijevanjem i znanjem. Gdje god se u povijesti sila koristila tu se nije širila vjera nego zalutalost. Pravi se put jasno razlikuje od zablude i to je istina, i to je put, a sve ostalo je magla i zalutalost.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •