SV. Augustin

“Ljubi i čini što hoćeš.” Lijepo zvuče ove riječi svetog Augustina, ta i ostale su zapisane zbog neke ljepote koju sadrže u sebi. Na našu veliku žalost ne označava ovaj glagol kod svakog čovjeka isto, a i ljubavi ima mnogo vrsta. No, ovdje se očito radi o humanoj ljubavi prema drugim ljudskim bićima. Sveti Augustin je očito došao do zaključka da čovjek koji voli ili ljubi druga bića ne može njima učiniti ništa nažao. Da, prava ljubav je uistinu takva. I kakva je još prava ljubav? Koja je još njena bitna odlika? Ona je još i zaštitnička. Svaka prava ljubav štiti objekt svoje ljubavi, zato je ona majka mnogih humanih zaštita. Sveti Augustin nije ulazio u ovo zaštitničko područje prave ljubavi, nije ulazio u detalje, a morao je ako se već dotakao ljubavi. Ako je objekt čovjekove ljubavi napadnut od neke bolesti, mi znamo kako se osjećamo i što činimo da bi ozdravili ono što volimo. Ako je objekt naše ljubavi fizički ugrožen od nekih ljudskih ili životinjskih agresora mi ćemo reagirati sa ciljem da zaštitimo objekt naše ljubavi koji je po zakonitosti ljubavi nama vredniji od nas samih. To je mjera ljubavi. Osim toga ne smije se zaboraviti da je ljubav umjetnost za koju je potrebno znanje o onom što se voli. A čovjek je najsloženije biće koje može da se voli. No, to je jedno drugo područje.

Želim da se zadržim na području ljubavi koje je poznato kao zaštita voljenog objekta, u ovom slučaju čovjeka. Čovjek koji voli čovjeka voli sva ljudska bića i samim tim on ne može biti nacionalist ili neki vjerski fanatik. Kad čovjek voli čovjeka on se identificira sa svakim ljudskim bićem, a to znači da napad na drugo ljudsko biće doživljava kao napad na sebe. Ovo je neizbježna zakonitost kao i to da patnja ljudskih bića postaje patnja onog koji voli. Dole niže u statusima ima Ryokanova pjesma u kojoj on opisuje kako patnja drugih ljudskih bića postaje njegova patnja.

Dakle, te zakonitosti se već znaju. Sad se nameće pitanje da li se čovjeku može propisati ili savjetovati ljubav? Propisati čovjeku ljubav znači propisati mu stalnu patnju jer ljudska bića su konstantno ugrožena. Ako čovjek i prihvati da voli, da ljubi ljudska bića, njegova patnja neće biti dugotrajna. Patnja je negativno stanje svijesti i kao takvo nije poželjno niti je zdravo. Samo ljudsko biće se bori protiv nje, ono ne želi takvo stanje i tu pojavu u sebi. To znači da će se čovjek morati osloboditi izvora te patnje. Dakle, čovjek mora zatrpati izvor ljubavi jer iz tog izvora izvire patnja. Ako ne želi da zatrpa taj izvor, nego se prepusti patnji, on vremenom postaje mazohistički nastrojen prema sebi ili agresivno djeluje na svaki prizor ljudske patnje. Kad to sve sagledamo možemo zaključiti da se ljubav ne može savjetovati nikome. Dakle, ni mržnja ni ljubav, ni vruć ni hladan, ni pogrda ni hvala. Prema Danteovom viđenju njih neće ni pakao ni raj jer život provedoše bez pogrde i hvale. Nažalost, mazohizam i agresivnost nisu najgore što može izaći iz ove vrste ljubavi. Ljubav može da rodi jednu od najgorih psihičkih pojava a to je svakako mržnja. Ljubi i počet ćeš da mrziš, pa moglo bi se i ovako reći. Najpoznatiji primjer ovakvog razvitka stvari je područje Palestine. Ako čovjek uzme da ljubi druga ljudska bića on će patiti ako su ljudska bića izložena nekoj destrukciji. Ako ta patnja potraje jedan dulji period nastat će patnja koja dokazuje nemoć ljubavi onog koji voli. To je problem za onog koji voli, on mora ili prestati da voli ili će početi  da mrzi, nema treće. A obadva izbora su štetna za čovjeka. Ako prestane da voli, prestaje biti čovjek, ako počne da mrzi, opet prestaje da bude čovjek. Ili ćemo prestati voljeti Palestince kao ljudska bića, ili ćemo početi mrziti Izraelce koji su opet ljudska bića. Od dva zla čovjek uvijek mora birati manje zlo i tražiti rješenje da se oslobodi tog manjeg zla. Dakle, bolje je mrziti Izraelce nego prestati voljeti Palestince. Prema tim čovjekovim zakonima Izraelci su stvaratelji patnje, izazivači patnje, oni su sijači mržnje i gnjeva. Ako volim ljudska bića onda volim i Palestince koje zlostavljaju Izraelci, što će se dešavati u meni? Trenutno sam nemoćan, a to znači da će se dešavati ono što se već odavno dešava, borim se protiv mržnje. To je nezdravo stanje, no, zakon kaže da je bolje biti bolestan čovjek nego zdrav nečovjek. Ljubiti znači odgoniti patnju od ljudi, znači zaštititi ih od patnje. A za ovo treba veliko znanje jer su patnje mnogovrsne kao što su mnogovrsni i izazivači patnje. Ljubi i čini što hoćeš, kaže sveti Augustin, pa ti ljubi.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •