Post 3

Što Bog traži ovim odredbama o postu?
a) misu
b) teferič
c) džumu
d) hodočašće
e) revoluciju
f) kontrarevoluciju
g) pobunu
h) boj
i) domoljublje
j) milosrđe
Bog traži da podijelimo svoj kruh sa gladnima, i da ugostimo beskućnike. Bog, dakle, ne želi da na zemlji vlada glad i da postoje gladni. Bog isto tako ne želi da na zamlji bude beskućnika i beskućništva. Ispravno i pošteno, Bog traži što je ispravno. Je li Bog treba svakog Čovjeka uhvatiti za uho i vući te mu pokazivati što treba da radi? Ne, Bog je Čovjeku dao razum da može da razmišlja njime, no, kako je razmišljanje naporan posao, a Čovjek lijen, onda od tog razmišljanja nema ništa, a samim tim ni od razuma. Malo da, ali nedovoljno da se može reći da postoji. Iz ovog se jasno može uz pomoć razuma spoznati da Bog ne voli glad i beskućništvo. Mi znamo da glad i beskućništvo može da bude posljedica psihičke bolesti koja se zove ljenost. Naravno da tu Bog ne misli na ljenčuge, nego na one koji su žrtve nekih negativnih zbivanja. Određena zbivanja izazivaju glad i beskućništvo. Jedan uzročnik tih zbivanja je priroda, a drugi je povezan sa ljudskom djelatnošću. Prirodu treba nekako preduhitriti, a negativna ljudska djelovanja zaustaviti. Dakle, nije Čovjekovo samo da milosrđem liječi bolesne, nego je njegovo i da otkloni uzroke tih bolestiju. Ako Čovjek počne da traži uzroke tih bolestiju, on će naići na ljudsku pohlepu i neznanje kao plodno tlo iz kojeg izrasta pohlepa. I onda će zaključiti da mora da sruši cjelokupan svijet i sagradi novi. To zna i sam Bog te je rekao da sve pravi novo. Da bi se načinilo novo mora se srušiti staro. Zna li netko kakvu firmu koja se bavi rušenjem svjetova? Imate li nekog arhitektu koji je sposoban za izgradnju novog svijeta? Nemate? No sikiriki, ima Bog.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •