PORICATELJI ISLAMA

„Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?

Pa to je onaj koji grubo odbija siroče,

i koji da se nahrani siromah ne podstiče.“

                                                                                                                             107- 1

Kroz cjelokupne biblijske objave provlače se riječi kojim Bog obznanjuje da ljudske riječi koje priznaju i veličaju Boga ne vrijede ništa. Rad jezikom Bog ne priznaje jer mu je to nebitno. Ta nije On rimski imperator pa da mu se sklapaju i recitiraju ode. Isus Nazarećanin je kruna Božje borbe protiv ispraznih riječi upućenih njemu. I ove kuranske riječi potvrđuju da se negacija Boga i onog svijeta ne čini riječima nego nedjelima i propustima. Prema učenju islamskih učenjaka onaj koji zaniječe postojanje onog svijeta prestaje biti musliman. Pa prema toj mjeri onaj koji grubo odbija siroče  i koji da se nahrani siromah ne podstiče, on poriče postojanje onoga svijeta i samim tim prestaje biti musliman. Jednadžba je jednostavna. Kako učenjaci kažu u svijetu ima preko milijardu muslimana, a to znači da u svijetu, u islamu ima preko milijardu onih koji prihvaćaju siročad i koji potiču da se nahrane siromasi. A učenjaci kao i ona baba kojoj se snilo ono što joj se i htilo. Najgrublji način odbijanja siročadi jest taj da ih se ignorira kao da uopće ne postoje. Mnogi se drže tako kao da nigdje nema niti jednog siročeta niti ijednog siromaha. Što znači  podsticati druge na to da se nahrane siromasi? Kako bi bilo da neki bogati sportaš, koji sebe smatra muslimanom, dođe recimo u Bosnu i počne zagovarati da se nahrane siromasi? Bilo bi licemjerno. Kako bi bilo da  poglavar islamske zajednice, koji se dobro uhljebio, počne zagovarati da ljudi prihvate brigu oko siročadi i siromaha? A koliko je onih u biznisu i politici koji zagovaraju brigu oko siročadi i siromaha? Mogu li ja zagovarati brigu oko siročadi i siromaha a da sam nisam nahranio niti jednoga, ili imam bogatstvo koje čuvam za sebe? Mogu ako sam licemjer. Svako će biti pitan u vezi te brige oko siročadi i siromaha, i svačija će se djela izvagati. Da li netko od vas koji sebe smatra muslimanom poriče onaj svijet? Koliko ste puta zagovarali brigu o siročadi i siromasima? Bog zna. Znate li koliko je onih koji ne vode brigu ni o siročadi ni o siromasima, a sebe smatraju muslimanima i ubrajaju ih u muslimane? Ne znate koliko je onih koji poriču onaj svijet a sebe nazivaju i smatraju muslimanima.  Ne znate niti možete znati, čemu onda baratanje brojkama?

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •