Otrov u čorbi

Tko može shvatiti što znače ove riječi svetoga Pavla i koje su posljedice ovih riječi? Petar i Pavle proglašavaju vlast svetinjom, oni vladare imenuju Božjim slugama, oni upravitelje proglašavaju onima koji nagrađuju dobre i kažnjavaju loše. Svaka vlast je od Boga što znači da je i Neron bio od Boga, i Dioklecijan je bio Božja sluga kojem je On dao vlast. To tako ispada.
Vladari tog vremena su bili pogani zadojeni svim negativnim odlikama tadašnjeg poganizma. I ljudima naređuju da se pokoravaju tim poganima. I ovo je kršćanska iatina. Ali ako je vlast od Boga, na što nas navodi istina koja kaže da je vlast i njezini upravitelji svetom Pavlu odsjekla glavu, svetog Petra razapela a kršćane progonila kao da su oličenje zla? Jedan plus jedan su dva ako se nismo drugačije dogovorili. Božja vlast je ubila kolovođe kršćana, i još progonila kršćane, to onda jest jednako da je Bog naredio njihovo ubijanje i taj progon. Ako je istina to da Bog postavlja vlast onda se nameće pitanje zašto je Bog putem vlasti naredio ubijanje kolovođa i kršćana? To što je smaknuo kolovođe, to je jasno, no zašto je nevine kršćane bacao lavovima i drugim divljim zvijerima? Ti ljudi nisu zaslužili tu sudbinu ali ti ljudi su bili nosioci opake psihičke bolesti koja se manifestovala u srednjem vijeku koji se naziva mračnim srednjim vijekom. Ti rani kršćani su bili nosioci te psihičke tame koja je suzbijala razvitak ljudskog bića. Prema toj istini stvara se jedna jednadžba koja rezultira zaključkom da bi Dioklecijan trebao biti proglašen za sveca a ne sveti Duje. Dioklecijan je bio vlast, a prema riječima glavnih kolovođa svaka vlast je od Boga i svakoj vlasti se treba pokoravati. Ako je vlast odlučila da te kazni to je zato što ona zna da ti činiš zlo. I tu nema bune ni prava. Ako Bog postavlja vlast, a kršćanska istina kaže da jest tako, onda je demokratija pobuna protiv Božjeg prava. Malo mi je tu nešto nelogično, ako čovjek vjeruje u Boga putem kršćanske nauke onda on vjeruje u Boga a ne dopušta da mu Bog putem pape postavlja vladare.
Biti kršćanin i demokrata u isto vrijeme nije moguće jer kršćanski velikani kažu da je Božje da postavlja vlast a ne ljudsko. Ma mislim da je to sve glupost jer ispada da je Nerona, ili Kaligulu postavio Bog za vladare. Pa to je čista hula na Boga, ništa neočekivano od Satanovih apostola, Petra i Pavla.
Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •