Oslijepljivanje

 Dakle, između ostaloga došao je da oslijepi većinu ljudi.
Da li je uspio? Da li postoji nasljedno sljepilo? Aman ima.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •