Mirotvorac

Ima li Čovjek pravo da se nazove sinom Božjim? Isus Nazarećanin koji je sebe nazivao sinom Božjim, najbolje se razumio u Božje “stvari” dao je pravo određenoj “vrsti” ljudi da sebe mogu nazvati sinom Božjim. Ta vrsta ljudi su mirotvorci. Svaki mirotvorac ima titulu sina Božjeg. Isus im je dao to pravo. I kad neki mirotvorac sebe nazove sinom Božjim što će ljudi reći na to? Isus je sebe nazvao sinom Božjim pa su ga htjeli kamenovati. I kad bi neko ko zna ove Isusove riječi nazvao nekog mirotvorca sinom Božjim, rekli bi da je bogohulnik. A ko jemirotvorac? Mirotvorac je Čovjek koji uspije zavađene i zakrvljene narode i narodnosti pomiriti i navesti ih da žive u miru i slozi kao da su rođena braća. Takav se Čovjek može nazvati sinom božjim. Mirotvorac = sin Božji. A može li Čovjek na zemlji steći veće zvanje od sina Božjeg? Papa, episkopi, patrijarsi i biskupi sve su to niži činovi, mada se ti činovi nigdje ne pominju kao činovi u Božjoj službi. To su samoproglašeni činovi. Eto ja znam jednog mirotvorca al’ vam neću reći ko je on. Neki hoće da promijene naziv trga sa njegovim imenom. Slažem se da se treba promijeniti naziv trga i staviti natpis “Trg sina Božjeg”. Ime ne treba navoditi, nema mnogo sinova Božjih. A što ako se to desi? Pa mnogi će pomrti od muke.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •