Komentar 5

Krećete li se? Osjećate da se krećete! Kako se krećete i u kom pravcu se krećete? Sa čim da usporedim tu vašu kretnju?

Krećete se kao da ste nagurani u vagone. Da, vi se upravo tako krećete, vaše države su pretvorene u vagone povezane nekim čudnim sponama. Vi se krećete, sami ne znate kud, i isto tako ne znate gdje je lokomotiva niti tko su glavne mašinovođe. Vi se ne krećete u pravcu svjetla, vi se krećete u pravcu tame, najgušće tame. Osjećate vi to, znam da to osjećate.

Da li ja to izmišljam? Ne, ne izmišljam, svi “barometri” pokazuju da istinu govorim. Barometar slobode jasno pokazuje, barometar straha isto pokazuje, barometar blagostanja isto, barometar mržnje i bezosjećajnosti ne trebam ni gledati. A ostale barometre da ne pominjem. Samo ću pomenuti Boga i barometar načinjen od njegovih riječi. Sad je nebitno da li on postoji ili ne. Postoje riječi koje su za nas bitnije od pitanja njegova postojanja. Bog je postavio putokaze koje trebamo da slijedimo kako bismo se kretali u pravom pravcu. I evo tu je jedan tekst iz Biblije koji u sebi sadrži par putokaza. I ti putokazi vam jasno govore da se vi krećete u pogrešnom pravcu. Vi se krećete u suprotnom pravcu od Boga, od sunca, od svjetlosti, krećete se u suprotnom pravcu od sebe. I oni proizvode oružje i siju strah da bi to oružje što lakše prodali i tim još više povećali strah.U sijanju tog straha učestvuju visoko rangirani svjetski dužnosnici. Siju strah od raznoraznih terorista i siju strah od Rusije. Ne siju oni samo strah da bi lakše prodavali oružje, nego siju strah da bi ljudima skrenuli pažnju sa onog što im čine.

Velika, najveća pljačka svih vremena je u tijeku. Kradu im njihovo blagostanje, kradu im dio njihova kolača, kradu im njihova prava. Evo, sad je u tijeku strašenje teroristima. Te ih ima ovoliko, te će napasti ovdje, te ondje, prijete ovim, prijete onim. U Hrvatskoj je prošle godine oko 350 ljudi smrtno stradalo u saobraćaju, a od terorizma? Dakle, saobraćaj je sfera u kojoj se dešava mnogo više smrtnih slučajeva i nitko nema straha kad se uključuje u saobraćaj. Koliko se priča o saobraćaju, ili sferi narkomanije, a koliko o terorizmu? Oni siju strah, namjerno ga siju jer im taj strah treba. Očito je da im taj strah treba, pa ako im on treba, a treba im za te njihove naume, onda je logično zaključiti da oni učestvuju u stvaranju onoga što izaziva strah i onog čime će da plaše. Vi se krećete, to vam je jasno, znate i gdje i u kom pravcu.

Ali ne brinite, i život je jedan film, netko će pravovremeno otkačiti tu lokomotivu. Bit će otkačena.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •