IZVOĐENJE

 Ti nisi dužan da ih na pravi put izvedeš, Allah izvodi

na pravi put onog koga On hoće.

2/272

Ovdje se Muhamedu jasno stavlja na znanje da njegova dužnost nije da ljude izvodi na pravi put. To je Allahov posao i njegova dužnost, ukoliko je on proglasi svojom dužnošću. Da ne bi neki pomislili da se to odnosi samo na Muhameda a ne na njih, onda je rečeno da je to Allahova „stvar“. Dakle, tim se pokušalo suzbiti one koji bi pomislili i sebi dali za pravo da tu dužnost proglase svojom. Nažalost, taj se pokušaj pokazao uzaludnim jer su veoma brzo neki sebi tu dužnost uzeli i krenuli da ljude izvode na pravi put. Veoma dobro znamo kako su se ljudska bića od Inda do Pirineja izvodila na pravi put i tko je sve sebi uzeo za dužnost da izvodi na pravi put. I znamo da ima i onih koji veličaju taj način i samo to izvođenje na pravi put. Čista i jasna neukost.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •