Iran

Kad istina postane čovjeku mjera tad mu zakon Božji postane savjetnik u istinama koje je dokučio.
Mjera mu odmah nepogrešivo kaže gdje se što nalazi i gdje što pripada, a zakon Božji iznalazi mogućnosti da ispremješta ono što je pod krivom mjerom zauzelo neodgovarajuća mjesta. Čovjeku je u tim okolnostima lako sagledati postojeću sliku, ali je malo teže tu sliku prikazati u pravom svjetlu i potkrijepiti je onima koji nemaju mjeru istine. Pravu istinu je zamijenila vladajuća istina koja se
utemeljuje u vlasti onih koji prave mjere u skladu sa svojim koristima, to jest, interesima.

Kad bi ovajtrenutno harajući virus kojim slučajem na demokratskim izborima odnio pobjedu, prvo što bi učinio bilo bi da imunološki sistem proglasi terorističkom organizacijom. Koliko li virusa samo postoji u
ovom našem svijetu, fizičkom i duhovnom. Fizički su lako prepoznatljivi jer imamo fizičku normu
zdravlja, te ih i samo naše tijelo prepoznaje, no, što je sa duhovnim virusima koji imaju mogućnost
demokratskog osvajanja vlasti? I koji u skladu sa svojim moćima mogu proglašavati teroristima sve
svoje neprijatelje, ili koji mogu i nekim drugim odgovarajućim nazivima nazivati svoje neprijatelje i
tako pokušati izazvati obrnutu sliku zdravlja i bolesti. U ovom pisanju, to jest, mjerenju istinom, treba
da se dokuči jedan uistinu opasan virus psihičkog porijekla koji je uspio da se učvrsti u zdravstveni
normativ tako da ga mnogi prihvaćaju kao prirodnu i zdravu pojavu u ovom našem ljudskom
postojanju. Dakle, imamo uljeza, točnije rečeno, istina nam otkriva postojanje uljeza koji se izborio za
status zdrave i normalne pojave. Taj uljez, kao i svaki drugi uljez, nastoji teroristima i mrziteljima
nazvati sve one koji ga prokazuju kao uljeza, kao bolest. Ovaj uljez koji se ukorijenio u zdravstvene
norme ljudskog bića ima i svoje ime, taj virus se zove cionizam. Taj virus se prvo pojavio u židovskom
narodu, brzo se širio i manifestirao se na ljudskom postojanju. Njegova manifestacija je
prouzrokovala masu negativnih pojava koje su sve redom štetne bolesti.

Dakle, cionizam je veomaštetni virus koji je uspio da osvoji veoma moćne pozicije ljudskog postojanja i sa tih pozicija nastojizaštititi sebe i svoje stečene privilegije koje prouzrokuju masu negativnih pojava u ljudskom biću, to jest, u čovječanstvu. Ovu pojavu vide neki, ali je ne prokazuju, a to je isto što i neviđenje, to jest, sljepilo.
 Samo jedni imaju dovoljno hrabrosti i odgovornosti da jasno prokažu virusa uljeza u našem
ljudskom biću. Samo, slijepcima prstom pokazivati put ne može uroditi plodom. Oni govore, ali gluhi
ne čuju. Što da rade? Pa ono što i rade, junački podnose svakovrsne napade uljeza sa njegovih visokih
pozicija moći. Cionizam ih proglašava teroristima, antisemitima itd. I ti jedini imaju svoje ime, oni
sebe nazivaju Irancima, i svoju zemlju nazivaju Iranom. Da li su Iranci antisemiti? Cionizam je virus,
cionizam je bolest koja je zahvatila Židove, ne sve, ali veći dio tako da se po Božjoj mjeri može reći da
ih je sve zahvatio. A Božji zakon kaže da je taj virus prouzrokovao bolest koja je u fazi razvijanja,
poput zloćudnog raka. Božji zakon kaže da su oni smrtno bolesni i on zna da se na kraju te bolesti
nalazi smrt. Ovo je istina. U skladu sa ovom istinom nameće se zaključak da je svaki onaj koji
zagovara, opravdava, podržava i štiti cionizam u biti najveći antisemit i najveći neprijatelj Židova i
njihova postojanja. A svi oni koji ukazuju na štetnost cionizma su semitofili. Iran i Iranci su po ovoj
istini najveći prijatelji Židova i cjelokupnog ljudskog postojanja. Junački podnose svakovrsne udarce
sa pozicija cionističke moći, i svi ti udarci koje podnose radi Židova, radi nas i radi zdravlja ljudskog postojanja donijet će im slavu, Božju slavu. I ja sam osobno ponosan na njihovo junaštvo koje nije
produkt nekih njihovih niskih interesa, nego je produkt suosjećanja sa onima koji pate od posljedica
postojanja te bolesti, a i radi samih bolesnika. Stoički podnose udarce tih bolesnika i u isto vrijeme se
bore za njihovo zdravlje. Ovo je istina, a ne postoji za čovjeka veća nagrada od istine. A to mogu
shvatiti samo oni koji se bore za nju. I oni će biti nagrađeni i od Boga i od ljudi. Amen.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •