Glas roga

Obećana riječ koja treba da bude upućena na određenu adresu može se uputiti na više načina. Svaki taj način ovisi o onome tko je dobio u zadatak da tu riječ dostavi. Može da se obavi direktnim  govorom, pismom, pričom kao kod Isusa, pa čak i modernim statusom na fejsbuku. Bitno je da se riječ obznani na adresu onih kojim je obećana.

U početku sam mislio da je napišem kao pismo sa jasnom adresom, no, kako je te pisane riječi bilo malo više, tako sam odlučio da je načinim kao knjigu sa dva značenja. Ova knjiga je obećano-upućena riječ ali ova je knjiga i „sirena“ za opasnost. Ova pisana riječ je i svojevrstan zvuk koji je nekada izlazio iz stražarskog roga. Tad nije bilo sirena, tad je bio rog, duhački rog kojim je stražar obznanjivao nadolazeću opasnost. Tvorac naš je jasno rekao stražaru da ako vidi opasnost a ne zatrubi u rog, da će se destrukcija koja se desi zbog toga pasti na njega, stražara. No, ako stražar zatrubi u rog, a oni koji čuju glas roga a ne reagiraju ispravno, onda krv njihova neće pasti na stražara već na one koji nisu ispravno reagirali. Ova knjiga bi trebala da nosi naziv „Glas roga“, ali sam negdje naišao na kovanicu „Košer nostra“, koja mi se svidjela. I zbog toga sam odlučio da je nazovem „Košer nostra“. Za tu knjigu sam morao da nađem i odgovarajuću naslovnicu.

Da bih načinio odgovarajuću naslovnicu morao sam da izdvojim bit knjige, točnije rečeno, jednu od biti ove knjige. Kao i svaka riječ sa visine i ova je uperena protiv negativnosti, više negativnosti. Jedna od tih negativnosti jest svakako cionizam koji je izvorište našao u svjetovnom svijetu i koji je za sebe izabrao svjetovni, vlastodržački znak Davidove zvijezde. Ta zvijezda je simbol svjetovnog i vlastodržačkog postojanja u židovskom narodu. Kako je cionizam svjetovni i vlastodržački pojam tako je za sebe uzeo  znak Davidove zvijezde. Taj znak nema ništa sa božanskim naumom, on mu je čak i protivan, totalno protivan. Odgovarajući znak, ili grb recimo, židovskog postojanja bio bi dobro poznati svijećnjak koji je simbol duhovnosti i Božje prisutnosti i Božjeg krajnjeg nauma. U skladu sa time dolazi se do jednog bitka ove pisane riječi da je njezina meta svjetovno-vlastodržački cionizam koji je svojevrsna bolest židovskog naroda. A ta bolest nastoji usmjeriti što veći broj Židova protiv svog tvorca.

Dakle, imamo metu i ovu upućenu riječ oblikovanu u jednu knjigu. A gdje postaviti metu? Učinilo mi se da bi najbolje stajala na držaču koji drži sinjsku alku. Baš se dobro uklopila, i ona ima „u sridu“. Onda ova knjiga dođe kao koplje, koplje načinjeno od riječi. Jednostavno rečeno, koplje je istina u ruci iskusnog jahača koji će na to koplje istine nabosti laž obješenu na najzgodniji mogući način.  Grafički dizajner mi je načinio takvu naslovnicu, ali sam odustao od nje jer bi ljudi presuđivali okom i zaključili da se radi o nekom destruktivnom činu.  Istina ne čini destrukciju, to čini laž zaogrnuta plaštom istine. Kao cionizam, recimo. I što će biti? A bit će „U sridu“.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •