Eksploatacija

Bibliski prorok najavljuje novo doba za ljudski rod i navodi da u tome dobu neće biti nešto što je tada postojalo i što je bilo ozakonjeno. Što je to bilo ozakonjeno? Jedni rade i stvaraju vrijednost a drugi zakonskim putem prisvajaju tu vrijednost i uživaju u njoj. Čim toga više biti neće znači da Bog to nevoli i da automatski ne želi da to postoji, a to opet automatski znači da on ljudima zapovijeda da prekinu sa tom praksom.
A ljudi? Ovdje se jasno, prejasno pokazuje ljudima da Bog ne dopušta eksploataciju Čovjeka od strane Čovjeka. Čovjek je Čovjeku vo, tegleći vo, to je moto svakog društva utemeljenog na eksploataciji. Čovjek je Čovjeku Bog, tako bi trebalo da bude u međuljudskim odnosima. Tko je ustao i borio se protiv eksploatacije? Marks, onaj koji reče Bogu NE, ili pape koje rekoše Bogu DA? Ukidanje eksploatacije je najavljeno, a to znači ukidanje kapitalizma koji je zasnovan na eksploataciji. Tko će ukinuti kapitalizam? Komunisti ili marksisti? Ne, jedino ako se povampire, a kakvi su bili, svašta je moguće. Ne, neće se komunisti povampiriti, Bog je na potezu, točnije rečeno, Sin Čovječji. Dopuštate da budete žrtve eksploatacije a vjerujete u Boga, neide to tako. Bit ćete pitani o tome životu u grijehu koji se zove eksploatacija.
Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •