Dernek

Što je ovo na slici?

Izgledaju kao larve leptira kupusara.

Nisu larve leptira kupusara.

Ovo je neki nacionalistički dernek.

Dali ste ikada vidjeli ovakav prizor na nekom drvetu?

Izlegu se, nitima ispletu mrežu oko sebe i žive uništavajući drvo na kome se nalaze. Ne vide             dalje od svojih zuba kojim grizu listove na kojim se nalaze.

Taj list je sav njihov svijet.

Zato kadgod vidim nacionaliste ne vidim ljude nego gusjenice.

Ovaj svijet i život u njemu je svojevrsno drvo života, a nacionalisti su gusjenice koje grizu lišće na tom drvetu života. Nažalost, nisu jedine štetočine, ima ih još mnogovrsnih. Vrijeme je da ih se zapraši jednim specijalnim pesticidom.

Bez brige, imam položeno.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •