Bratsvo i jedinstvo

I na kraju, što će biti na kraju? Na kraju će biti bratstvo i jedinstvo. Put će voditi iz egipta do asirije, egipat i asirija bit će jednakovrijedni kao i narod izraelski . Na trasi tog puta ispriječila se jedna stijena koja se ne može zaobići niti se kroz nju može tunel načiniti. Ta stijena je cionizam. Bilo bi dobro da je ona samo na tom putu, ali ona je na našem ljudskom putu. Taj cionizam mora biti smrvljen a ljudi sačuvani. Bit će problem, ali Džo dinamitaš idol mi je bio.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •