Vlasnički list

Ovo je Božja riječ upućena Izraelcima onoga vremena, a odnosi se na pravo vlasništva nad zemljom. Čija je zemlja? Kome pripada? Zemlja pripada Bogu jedan kroz jedan. Nema toga koji može reći da zemlja pripada bilo kome osim Bogu. Dobili su zemlju na upotrebu, a zatim se uknjižili kao vlasnici. Bog je dao zemlju na samoupravljanje narodu ali zu određene uvjete. Kako se ti uvjeti nisu poštivali tako su gubili, i na kraju izgubili, pravo da budu na toj zemlji. Uporno neispunjavanje uvjeta dovelo je do progona sa te zemlje. Sam taj čin jasno ukazuje čija je zemlja. Prkoseći Bogu ušli su na silu u tu zemlju. Sad je Bog na redu, ali znamo onu narodnu da Bog nije mačka da odmah ogrebe.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •