Bogataševo jao

 

 

 

Kao što imamo matematičke jednadžbe tako isto imamo i razumske jednadžbe koje nam služe za otkrivanje nepoznatih istina koje postoje ali su nam nepoznate. “Jao vama, bogataši jer imate svoju utjehu.” – rekao je Isus.
Ovo nam je jedna istina izrečena od jednog velikog istinskog velikana. Isus je veoma jasno osudio bogatstvo, zašto? Zato što je bogaćenje u biti manifestacija pohlepe koja je negativna psihička pojava i koja izaziva negativne posljedice po cjelokupan svijet i sam život na zemlji. Nosioci te negativne psihičke pojave se nazivaju “bogataši” ili kapitalisti koji služe Kapitalu, to jest, bogu kojeg je načinila sama pohlepa. Dakle, “jao bogatašima”, kome to “jao”? Tramp je bogataš, dakle, “jao tebi Trampe” – govori Isus. Onaj kome je “jao” taj je u potpunoj suprotnosti od Isusa, a samim tim i u suprotnosti sa Bogom. Amerikanci, točnije, ljudi koji žive u SAD-u, izabiru sebi za vladara onog ko je u potpunoj suprotnosti sa Bogom i Isusom. Oni sebe stavljaju u službu negativnosti a u isto vrijeme sebe nazivaju vjernicima koji priznaju Boga. Ova razumska jednadžba jasno kaže da su amerikanci potpuni licemjeri koji riječima ( ustima) služe Bogu a djelima (srcem) služe negativnosti. Ništa novo pod suncem.
Amerikanci su licemjeri ali iz neznanja, ne znaju što čine. A neki opet biraju lažove, prevarante itd. Ovo je jedan od najvećih problema (bolesti) koji ne dopuštaju ozdravljenje svijeta. Ovaj problem se mora odstraniti iz svijeta, ovo je rak (tumur) našeg bića i samog života na našoj planeti.

 

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •