Vjerodostojnost

VJERODOSTOJNOST

Misliti znači uspoređivati – stoji na jednom mjestu zapisano. No, nije svako razmišljanje uspoređivanje, ali je jedan oblik razmišljanja povezan sa uspoređivanjem. Taj oblik razmišljanja je uglavnom povezan sa spoznavanjem istine o onome što se poredi. Tako se dvije cjeline mogu usporediti da bi se otkrila neka nova cjelina koja bi bila uporediva sa nekom drugom cjelinom koja se nije mogla usporediti sa prethodne dvije cjeline. Izučavanje Biblije se zasniva na uspoređivanju riječi, priča, zbivanja pa i samih navedenih poređenja. A to znači da se Biblija čita razmišljanjem, što u biti i jest istina. Najjednostavniji primjer uspoređivanja jest upoređivanje čina Isusovog rođenja. Matej i Luka nam daju svjedočanstvo o Isusovom rođenju, pa izložimo ih našem misaonom sistemu da bi vidjeli što se može saznati iz toga. Evo Matejevog zapisa:

S rođenjem Isusa Krista bilo je ovako: Njegova

majka Marija bijaše zaručena s Josipom. Ali

prije nego se zajedno nastaniše, pokaza se da

je začela po Duhu Svetom. Na to Josip, muž njezin,

jer je bio pravedan i jer je nije htio javno osramotiti,

naumi je potajno otpustiti. Tek što je to u sebi odlučio,

ukaza mu se u snu anđeo Gospodnji i reče mu: „Josipe,

sine Davidov, nemoj se bojati kući dovesti ženu svoju

Mariju jer je ono, što je ona začela, od Duha Svetog.

Rodit će sina, i nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti

svoj narod od grijeha njihovih.“ A sve je to bilo da

se izvrši što je Gospodin rekao po proroku: ‘Evo,

Djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu ime Emanuel’

– što znači: Bog je s nama. Kad se Josip probudi, učini

kako mu je zapovjedio anđeo Gospodnji, dovede kući

ženu svoju. I ona, a da se nije s njom sastao, rodi sina,

kome on nadjenu ime Isus. Kad se Isus rodio u Betlehemu

judejskom, za vrijeme kralja Hreoda, dođoše s istoka

magi u Jeruzalem i upitaše: „Gdje je novorođeni kralj

židovski? Vidjesmo, naime, gdje izlazi njegova zvijezda,

i dođosmo mu se pokloniti.“ Kad to ču kralj Herod,

uplaši se, a s njim i sav Jeruzalem. Sazva sve glavare

svećeničke i narodne književnike, te se u njih uze propitkivati

gdje se ima roditi Krist. „ u Betlehemu judejskom – odgovoriše mu

– jer je ovako pisao prorok: ‘Betleheme, zemljo Judina, ti nipošto

nisi najmanji među Judinim gradovima, jer će iz tebe izaći vođa

koji će biti pastir naroda moga – Izraela.“ Tada Herod potajno

dozva mage i pomno od njih istraži vrijeme kad im se ukazala

zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem govoreći: „Idite i pomno

se raspitajte za dijete. Kad ga pronađete, javite mi da bih i

ja došao i poklonio mu se.“ Oni, saslušavši kralja, pođoše.

I gle! Zvijezda koju vidješe na njezinu izlasku išla je pred

njima dok se ne zaustavi nad mjestom gdje bijaše dijete.

Kad ugledaše zvijezdu, magi se vrlo obradovaše. Uđoše

u kuću i nađoše dijete s Marijom, majkom njegovom, padoše

ničice i pokloniše mu se. Zatim otvoriše riznice svoje te ga

obdariše zlatom, tamjanom i smirnom. Poslije toga, u snu

primiše uputu od Boga da se ne vraćaju k Herodu, i vrate se

drugim putem u svoju zemlju. Kad su oni otišli, anđeo se

Gospodnji ukaza Josipu u snu i reče mu: “Ustani, uzmi dijete

i njegovu majku pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti opet ne

kažem, jer će Herod tražiti dijete da ga ubije.“ On tada ustade,

uze noću dijete i majku njegovu te ode u Egipat. Tu ostade

do Herodove smrti. Tako se imalo ispuniti što je Gospodin rekao

po proroku: ‘Iz Egipta pozvah sina svoga!’ Tad se Herod, videći

da su ga magi izigrali, vrlo rasrdi, te naredi da se poubijaju u

Betlehemu i njegovoj okolici sva muška djeca od dvije

godine pa naniže, prema vremenu za koje se pomno raspitao

u maga. Tada se ispuni riječ proroka Jeremije: ‘Glas u Rami ču

se – plač i jauk mnogi, to za djecom Rahela tuži – neutješna što

ih nema!’ Kad umrije Herod, anđeo se Gospodnji ukaza u snu

Josipu u Egiptu, i reče mu: „Ustani, uzmi dijete i majku njegovu

te idi u zemlju izraelsku, jer su umrli oni koji su hrjeli ubiti dijete.“

Tada on ustade, uze dijete i njegovu majku te dođe u zemlju

izraelsku. Ali kad ču da u Judeji kraljuje Arhelaj umjesto svog oca

Heroda, poboja se ići onamo. Pošto primi u snu opomenu od Boga,

ode u pokrajinu Galileju. Tamo dođe i nastani se u gradu zvanom

Nazaret, da bi se ispunilo što su rekli proroci: ‘Zvat će ga Nazarećanin.’

                                                                                         (Mt 1,18-24, Mt 2,1-23)

 

 

Luka je zapisao ovako:

U ono vrijeme izađe zapovijed cara Augusta

da se provede popis pučanstva u svoj zemlji.

To je bio prvi popis za vrijeme Kvirinijeva

upraviteljstva Sirijom. Svi su išli, svatko u svoj

grad, da se upišu. Tako i Josip, jer bijaše iz

Davidove kuće i porodice, uziđe sa svojom

ženom Marijom, koja bijaše trudna, iz Galileje,

iz grada Nazareta, u Judeju, u Davidov grad zvani

Betlehem da se upiše. Dok su tu bili, njoj dođe

vrijeme da rodi. I rodi sina svog, prvorođenca, te

ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici

nije bilo mjesta za njih. U tom istom kraju boravili

su pastiri, noćivahu pod vedrim nebom, bdijući nad

stadom svojim. Najedanput im pristupi anđeo Gospodnji,

i sjaj ih Gospodnji obasja, pa se vrlo uplašiše. Anđeo im

reče:“Ne bojte se, jer vam, evo, donosim radosnu vijest o

velikom veselju za sav narod. Danas vam se u Davidovu

gradu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin. I neka vam ovo

služi kao znak: Naći ćete Djetešce povijeno u pelenice

gdje leži u jaslama!“ Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo

vojske nebeske koja je hvalila Boga: „Slava Bogu na visini

i na zemlji mir ljudima koje ljubi.“ Kad anđeli od pastira

odu na nebo, pastiri počnu govoriti jedan drugomu:

„Hajdemo, dakle, do Betlehema i vidimo ovaj događaj

s kojim nas upozna Gospodin.“ Odu žurno i nađu Mariju

i Josipa s Djetešcem gdje leži u jaslama. Kad ga vide,

saopće što im je rečeno za to Djetešce. Svi koji su čuli

pastire, divili su se onomu što su im rekli. A Marija je

pamtila sve te događaje i razmišljala o njima u srcu svome.

Zatim se pastiri vrate slaveći i hvaleći Boga za sve što

su čuli i vidjeli onako kako im je bilo rečeno. Kad prođe

osam dana, i kad je Dijete trebalo obrezati, nadjenuše mu

ime Isus, kako ga je nazvao anđeo još prije nego se zače.

(Lk 2,1-21)

 

Kad obave sve što je po zakonu Gospodnjem

trebalo učiniti, vrate se u Galileju, u svoj grad Nazaret.

Dijete je raslo i jačalo, napunjujući se mudrošću.

I milost je Božja počivala u njemu.

(Lk 2,39-40)

 

Imamo dva zapisana svjedočanstva o Isusovom rođenju, potpuno različita, koje je od njih istinito? Ono sa jaslama ili ono sa izbjeglištvom u Egipat? Ne znamo. Što znamo? Znamo da se iz svjedočanstva može mnogo toga saznati. Što nam govore ova svjedočanstva? Govore nam da nisu ista, da su različita. A to znači da jedno od ova dva svjedočanstva ne odgovara istini. Dakle, imamo laž, imamo ubačenu laž u Evanđelju. To dalje govori da Evanđelje nije imuno na laž. Gdje ima jedna laž, tu može da bude i više lažiju. Kako ćemo ih otkriti? Veoma teško. Ako Evanđelje nije imuno na laž, onda postoji mogućnost da su oba svjedočanstva o Isusovom rođenju lažna. Čemu ova laž o Isusovom rođenju? Za ovu laž postoje dva uzroka. Isus je bio iz Nazareta, to se znalo, no, proročanstva govore da se Krist ima roditi u Betlehemu. Da bi izbili ovaj adut iz ruku onima koji nisu vjerovali u to da je Isus Krist, netko je došao na ideju da se izmisli priča koja će „ispuniti“ najavito. I priča je dobro sastavljena, proglašena je za istinu i time ispunila najavljeno proročanstvo o Kristovu rođenju u Betlehemu. Na drugom mjestu je došlo do istih problema i našlo se isto rješenje, samo je priča drugačija. Time su riješili problem betlehemskog rođenja, ali je postojao problem u Isusovoj izjavi da je on Sin Božji. Trebalo je nešto izmisliti tako da se i to riješi. I to su riješili na isti način, izmišljenom pričom o bezgrešnom začeću. Ti pisci su vjerovali da je Isus najavljeni Krist i tu su odmah pogriješili. Krist je istina u koju nije potrebno vjerovati, to je istina koja se manifestuje u stvarnom fizičkom životu. Posljedice te manifestacije su jasne i očite, tako da ne traže nikakvo vjerovanje u sebe. Krist je Božji serum koji će on „ušpricati“ u bolesno čovječanstvo. Nakon toga ono će ozdraviti. Kako znamo da je čovječanstvo kronično bolesno, tako moramo znati da taj serum uopće nije ušprican. Kristova jednadžba je toliko jednostavna da ne traže nikakvo vjerovanje, a najmanje traži uvjeravanje. Zbog kompliciranog Isusovog propovijedanja rodila se zabluda, najkatastrofalnija zabluda koja je umjesto ozdravljenja donijela najveće oboljenje, poznato kao mračni srednji vijek. Oni su, dakle, vjerovali da je Isus najavljeni Krist. Oni su smatrali da je nužno i spasonosno da ljudi vjeruju da je Isus obećani Krist, spasitelj. Oni su imali dobre namjere, ali te su ih namjere odvele ravno u pakao. Oni su počeli da izmišljaju kako bi lakše i uvjerljivije uvjeravali ljude da je Isus najavljeni Krist. Dakle, cilj opravdava sredstva. Kako se odigravala kasnija „zaštita“ istine i spasa, to znamo. Od ovog propratnog izmišljanja pojavilo se i zlokobnije izmišljanje, a to je govor mrtvih usta. Počeli su izmišljati „Isusove riječi“ i zapisivati ih kao da je to Isus rekao. Isusove riječi su zakon, ako želiš nešto da ubaciš u zakon, znaš što trebaš raditi. Ovdje imam samo još jedno pitanje, i s njim će biti završen ovaj slučaj, kako čovjek može vjerovati da su istinita oba prikaza Isusovog rođenja iako su ona potpuno različita?

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •