Neposlušni

Neposlušni

Negdje sam već napomenuo da je ljude  najispravnije podijeliti u dvije skupine iako ta podjela nije potpuno ispravna.  Podjela na zdrave i bolesne je samo trenutna podjela jer se zdravlje i bolest izmjenjuju te tako zdravi obole a bolesni ozdrave, i tako se to naizmjenično dešava. Među zdravim nema podjele, oni su svi isti, a bolesni se razlikuju jer svaka bolest ima svoje karakteristike koje utječu na javljanje različitosti među bolesnicima. Bolesti su mnogovrsne tako da ih je teško sve nabrojati, i da stvar bude još komplikovanija, dešavaju se kombinacije dvije ili više bolesti istovremeno. Kako se sada nalazimo na području koje natkriljuje kuranska riječ, tako ćemo se zadržati na bolestima koje se javljaju u tom području. I tu ih ima mnogo  i zato ćemo pomenuti samo neke bolesnike. Tako imamo one koji su licemjeri, imamo one koji su zalutali, imamo one koji nered čene na zemlji, imamo one koji su se odmetnuli, i imamo one koji su neposlušni. Svaka bolest ima svoje posljedice i one su različite, ali su u jednom iste, one putem čovjeka tvore zlo na zemlji, to jest, one oboljevaju čitavo čovječanstvo. Što znači da je bolest jednog, bolest svih. Gledano sa stajališta kolektiva, čovječanstva, možemo slobodno reći da smo bolesni. Dakle, svaka bolest tvori posljedice koje sve redom potpomažu razvijanje drugih bolestiju. Ta činjenica govori da su one udružene u neki savez uperen protiv ljudskog bića. Jedna od tih bolestiju je tiha kao tiha voda koja brijege valja. Ta tiha bolest je uistinu tiha i gotovo neprimijetna, a posljedice njena postojanja su neizmjerne. Ta teška bolest se zove neposluh, a ljudi obolili od nje se zovu neposlušni. I taj neposluh je najgori neposluh jer on stvara najgori oblik autodestrukcije. Najgori oblik autodestrukcije je indirektna autodestrukcija. To je autodestrukcija putem druge osobe ili drugih ljudi. U ovom poddručju se može reći da se radi o neposluhu samom Bogu. Poslušnost Bogu znači održavanje zdravlja, neposluh Bogu znači obolijevanje i povećanje moći bolesti. Evo jedne Božje naredbe njegovim robovima:

Ako se dvije skupine vjernika sukobe,

izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini

nasilje drugoj, onda se borite protiv one

koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim

propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni,

onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni;

Allah zaista pravedne voli.

Kuran 49,9

U slučaju nesporazuma koji mogu da izazovu rat među njegovim robovima, Bog naređuje ostalim robovima da izmire sukobljene strane. U slučaju neuspjeha, sukob, dakle rat, se mora silom zaustaviti. Bog jasno naređuje zaustavljanje sukoba i pronalaženje pravednog rješenja sukoba. Bog naređuje rat protiv rata, Bog naređuje rat koji treba da okonča bratoubojstvo. Kome to Bog naređuje ovakav rat? Kome? Svojim robovima, preciznije rečeno, svome robu. Ako rob neće da posluša volju svoga gospodara, da li je on rob? Da li će Gospodar svjetova kazniti svoje robove? Da li ih kažnjava? Bog je ljude prepustio ljudima, Bog je dao ljude u njihove vlastite ruke i može se pouzdano reći da im ne treba veća kazna. Sve posljedice živućeg rata idu na konto neposlušnih, na dušu neposlušnog. Ne ubija puška, nego neposlušnost, neposlušni ubija neposluhom, neposlušni ubija djecu neposluhom, neposlušni razara neposluhom, neposlušni ubija brata neposluhom. Zašto su robovi postali neposlušni? Zato što im se dunjaluk osladio više nego ahiret. A možda i strah kumuje neposluhu, no, bilo kako bilo, dunjaluk će im se pretvoriti u džehenem. I tako će postati žrtve vlastitog neposluha. To nije Božja kazna, to je samokažnjavanje. I bilo bi zlo manje da je samo Muhamedov ummet obolio od neposluha, tu su i mnogi ostali. Sve ćete vi ovo saznati na dan suda. Saznat ćete da ste neposluhom vezali životu mlinski kamen oko vrata. Sebi ste ga vezali. Da, neposluh je mlinski kamen vezan životu oko vrata. Mislim da nije loše za znati. Tko neće da razmisli neće znati ni da čita 1000 godina.

Podeli sadržaj
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •