Mojsije

Mojsije

slidza4Mnogo je ljudi u povijesti kojim se treba odati počast zbog truda koji su učinili radi čovjeka, ali ja bih bez razmišljanja na prvo mjesto stavio Mojsija. Taj čovjek je velikim trudom i velikom mukom nastojao da ostvari cilj koji je bio pred njim i koji je bio svrha njegova života. Mojsije je bio čovjek koji je svojim razmišljanjem stvorio jedan program i koji je pronašao jedan mali narod kako bi izvršio prvo humanije programiranje čovjeka.

Trebao je postojeći poganski program, po kome su mislili, govorili i djelovali Izraelci zamijeniti novim programom tako da počmu drugačije misliti, drugačije govoriti i drugačija djela činiti. Zakonske odredbe programa je trebalo “urezati” u umove Izraelaca što nije bilo nimalo lako. Postojeći, poganski i ropski program se nije dao lako iskorijeniti. Četrdeset godina ih je držao u pustinji kako bi izumrli oni koji su bili nosioci tog postojećeg programa i kako bi zaživjele generacije koje u sebi sadržavaju novi program. Mojsije je zaključio da su pogani i njihov poganski program bili opasnost za njegov program. Družeći se sa poganima programirani Izraelci bi došli pod uticaj poganskog programa koji je vršio promjene u novom Mojsijevom programu. Zato je zabranio Izraelcima da kontaktiraju sa poganima, i još je raspirivao mržnju prema njima. Mržnja je bila veliki čuvar novog programa, mržnja i strah. Čuvari novog programa su nakon Mojsijeve smrti uvijek iznova raspirivali mržnju prema poganima kako bi sačuvali u njima taj program. Da nije bilo antisemitizma nebi bilo ni semitizma kao nosioca tog programa. Još je Mojsije zaključio da su Poganske žene veliki neprijatelj njegova programa, jer su one zavodile Izraelce i tako ih navodile na neke poganske običaje koji su vršili oštećenje postojećeg programa. Pa i sam kralj Salomon je na kraju života podlegao kao žrtva poganskih žena koje su mu “srce” okrenule prema nekim poganskim običajima. Zato je Mojsije pod prijetnjom smrću zabranio Izraelcima da kontaktiraju sa pogankama jer je znao moć koju žene imaju.

Ako žene imaju moć “rasprogramiranja”, onda imaju i moć programiranja. Tko osvoji žene, osvojio je svijet. Dobra je ova zakonitost, ima tu nečega. Nakon Mojsija, velikog programera svog vremena, dolazi Isus iz Nazareta koji je imao cilj da izvrši reprogramiranje postojećeg programa na kome se nataložilo mnogo “virusa” i “amandmana” koji su bili dodavani kako bi “omekšali” postojeći program. Isus nije uspio u svom naumu, ali su zato neki njegovi učenici od njegovih riječi stvorili jedan novi program i krenuli u jedno novo programiranje koje su nazvali “evangelizacijom”. I opet je došlo do sukoba poganskog i evangelističkog programa. Poganski je počeo uzmicati, ali je ostavio mnogo traga na novom evangelističkom programu koji je počeo da “mutira” i gubi svoj izvorni izgled. Da taj “mutirani” program, koji je nastao miješanjem poganskog i evangelističkog programa, nebi osvojio svijet i time izazvao katastrofu, bilo je potrebno “dignuti” novog programera koji bi novim programom suzbio širenje tog mutiranog programa. Na scenu je stupio Muhamed i izazvao je uništenje poganskih programa i instalirao novi program koji je nazvan Islam. Muhamedov program je učinio dvije dobre stvari, izbacio je veliku količinu poganskih štetnih programa i zaustavio širenje mutiranog programa. Razvitak čovjeka zahtijeva i određene promjene u programu. Svaki od ovih programa je bio progresivan i koristan za čovjeka tih vremena, ali “čaurenje” programa ili dodavanje “negativnih stavki” je štetno za razvitak čovjeka. Stavka o robovlasništvu je promijenjena, ali mnoštvo je stavki koje moraju biti promijenjene. Stavka o društvu mora biti promijenjena, zatim stavka o ženi takođe mora biti promijenjena, pa stavka o privatnoj imovini, pa o eksploataciji, i tako dalje. Bog kaže da će se stvoriti novo nebo i nova zemlja, i da se prijašnje neće spominjati. To znači da su svi dosadašnji programi zreli za “generalku”. Reprogramiranje čovjeka mijenja cijeli svijet, i to je jedini način promijene svijeta. Na osnovu toga možemo zaključiti da je došlo vrijeme za novog Programera. Novi svijet znači novi program, dali je ovo sve točno ili nije vrijeme će pokazati.

Podeli sadržaj
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •